พื้นที่จัดเลี้ยง (Function Room)

ขนาด (เมตร)
Room size (Metre)

พื้นที่ (ตารางเมตร)
Area (Square Metre)

จำนวนผู้ร่วมงาน (ท่าน)
Capacity (person)

ห้องซีซั่น (Season Room)

9 x 15 135 120

ห้องการ์เด้นท์ (Garden Room)

5.5 x 12 66 40

ห้องโบ๊ต (Boat Room)

6 x 14 84 60

ห้องฟลาวเวอร์ (Flower Room)

5 x 10 50 30

ลาน (Centre Lawn)

15 x 20 300 200

ดาดฟ้า (3rd Floor)

5 x 20 100 70