500/1 ถ.พระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
500/1 Rama3 Rd., Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120

Tel.084-411 9977, 092-814 7000 Fax.02-291 3559

For English Please call: 081-924 4271 or 089-513 5659

中文: 085-131 6647

e-mail: admin@sortrel.co.th